ปัจจุบันโควิด-19 กำลังกลับมาระบาดหนักอีกครั้งในบ้านเรา มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในทุก ๆ วัน และเชื้อก็กระจายมากขึ้นในหลายพื้นที่ ดังนั้นเราควรที่จะดูแลตัวเอง และคนในครอบครัวให้ห่างไกลจาก โรคโควิด-19 ด้วยการรู้จักป้องกันตัวเอง ยิ่งเมื่อเราต้องออกไปข้างนอกนั้น เราก็ยิ่งจะได้รับความเสี่ยงมากขึ้น ดังนั้นเราจึงต้องดูแลตัวเองด้วย 9 วิธีป้องกันโควิด-19 เมื่อต้องออกจากบ้านปี 2021 เป็นวิธีที่เราสามารถดูแลตัวเองได้เมื่อต้องออกนอกบ้าน และป้องกันการติดเชื้อและการแพร่เชื้อได้เป็นอย่างดี

9 วิธีป้องกันโควิด-19 เมื่อต้องออกจากบ้านปี 2021

1. เว้นระยะห่างทางสังคม

ในช่วงที่โควิด-19 กลับมาระบาดอย่างรุนแรงอีกครั้งในบ้านเรา การออกจากบ้านถือเป็นเรื่องที่เสี่ยงมาก แต่หามีความจำเป็นในการออกไปข้างนอกนั้นก็ต้องปฏิบัติตัวตามข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด คือ เว้นระยะห่างทางสังคม โดยเฉพาะอยู่ในพื้นที่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็น ห้างสรรพสินค้า, ตลาด หรือร้านอาหารที่มีคนจำนวนมาก ควรที่จะเว้นระยะห่างทางสังคมเอาไว้ ซึ่งระยะห่างแต่ละบุคคลนั้นควรจะอยู่ที่ 1.8 เมตร หรือประมาณ 6 ฟุตเป็นอย่างต่ำ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ละอองน้ำลายหรือเสมหะจากผู้ที่ติดเชื้อสามารถมาถึงตัวเราได้ เป็นวิธีป้องกันโควิด-19 ที่ดีอย่างหนึ่ง การเว้นระยะห่างทางสังคมจะช่วยให้เราปลอดภัยจากโควิดมากขึ้น เพราะเป็นการลดการสัมผัสกัน และอยู่ในระยะยที่จะไม่โดนละอองน้ำลายได้เป็นอย่างดี

9 วิธีป้องกันโควิด-19 เมื่อต้องออกจากบ้านปี 2021 - เว้นระยะห่างทางสังคม

2. ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ข้อที่สำคัญในการดุแลตัวเองช่วงโควิด-19 ที่ทุกคนต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนั้น คือ การใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ข้างนอกบ้าน นอกจากเราจะต้องเว้นระยะห่างทางสังคม 2 เมตรเพื่อป้องกันการโดนละอองน้ำลายและเสมหะ ที่อาจจะมีเชื้อปะปนอยู่นั้น การใส่หน้ากากอนามัยก็ยิ่งจะช่วยลดคความเสี่ยงติดเชื้อ และลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อได้อีกด้วย ซึ่งหากใครที่ไม่มีหน้าการอนามัยแบบทางการแพทย์ ก็สามารถใส่หน้ากากอนามัยแบบผ้าแทนได้ และต้องใส่ทุกครั้งเมื่อจะออกจากบ้าน

9 วิธีป้องกันโควิด-19 เมื่อต้องออกจากบ้านปี 2021 - ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของในที่สาธารณะ

เชื้อโรคต่าง ๆ รวมถึงเชื้อโควิด-19 นั้น มักจะแฝงตัวอยู่ตามอุปกรณ์หรือสิ่งของรอบตัวเรา โดยเฉพาะในพื้นที่สาธารณะที่มีคนมาใช้บริการจำนวนมาก ก็ยิ่งเสี่ยงที่จะมีเชื้อโควิด-19 ซึ่ง เราควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของในที่สาธารณะ เช่น ราวบันได ประตู ลิฟต์ โต๊ะ หรืออื่น ที่มีผู้ใช้งานร่วมกันจำนวนมาก และอาจจะมีเชื้อโรคปะปนอยู่ เราสามารถหลีกหลี่ยงการสัมผัสได้ เช่น เปิดประตูโดยการใช้แขนหรือลำตัวในการดันแทน มือของเราก็จะลดการสัมผัสได้ แต่ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จริง ๆ แนะนำให้ล้างมือทุกครั้งหลังจากที่สัมผัส หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือเป็นประจำ และควรพกเจลแอลกอฮอล์ หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ติดตัวไว้ด้วย

9 วิธีป้องกันโควิด-19 เมื่อต้องออกจากบ้านปี 2021 - หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของในที่สาธารณะ

4. ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด เมื่อเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ

เมื่อเราจำเป็นที่จะต้องออกนอกบ้านทั้งไปซื้อของ ไปเรียน หรือไปทำงานนั้น บางคนอาจจะใช้รถส่วนตัวในการเดิทาง และหลาย ๆ คนนั้นมักจะใช้มักจะใช้บริการขนส่งสาธารณะในการเดินทาง เช่น รถเมล์ รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT หรืออีกหลากหลายประเภท ซึ่งในแต่ละประเภทก็จะมีกฎกติกาหรือข้อบังคับในการใช้บริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ดังนั้น ผู้ใช้บริการควรทำความเข้าใจกฎการใช้ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการติดเชื้อ และแพร่เชื้อโควิด-19

วิธีป้องกันโควิด-19 - ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด เมื่อเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ

5. ไม่ควรใช้ช้อนร่วมกับผู้อื่น

ในช่วงสถานการณ์แบบนี้เราไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะ ไม่ควรใช้ช้อนร่วมกับผู้อื่น เพราะโควิด-19 นั้นสามารถติดต่อกันได้จากน้ำลาย หรือสารคัดหลั่งต่าง ๆ ของร่างกาย ดังนั้นไม่ควรใช้ช้อน แก้วน้ำ หลอด หรือของใช้อื่น ๆ ร่วมกันกับผู้อื่น เพราะอาจจะทำให้เราอาจรับเชื้อโดยไม่รู้ตัวได้ แม้จะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันช่วงนี้ก็แยกการใช้ของร่วมกันไปก่อน และคนที่ต้องออกไปข้างนอกบ้านนั้นก็ควรดูแลตัวเองไม่ใช้ของใช้ หรือใช้อุปกรณ์ทานอาหารร่วมกับผู้อื่น

วิธีป้องกันโควิด-19 - ไม่ควรใช้ช้อนร่วมกับผู้อื่น

6. ล้างมือบ่อย ๆ และพยายามอย่าใช้มือสัมผัสหน้า

สิ่งที่จะช่วยให้เราห่างไกลจากเชื้อโควิด-19ได้เป็นอย่างดี คือ การล้างมือบ่อย ๆ เพราะการล้างมือด้วยสบู่อย่างถูกวิธีบ่อย ๆ นั้นจะช่วยทำให้มือของเราปราศจากเชื้อโรคและแบคทีเรีย และไม่ควรนำมือมาสัมผัสบนใบหน้า เพราะเชื้อโควิด-19 จะติดต่อได้ง่ายผ่านระบบหายใจ หรือใครที่อาจจะทำงานที่ไม่สามารถมีเวลาล้างมือ ก็สามารถใช้เจลแอลกอฮอล์แทนได้ ซึ่งการล้างมือบ่อย ๆ เป็นวิธีการป้องกันโควิด-19 ที่มากอีกวิธีหนึ่ง และควรล้างมือก่อนทานอาหาร และหลังสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ เสมอ

วิธีป้องกันโควิด-19  - ล้างมือบ่อย ๆ และพยายามอย่าใช้มือสัมผัสหน้า

7. ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ

เมื่อเราออกไปข้างนอกบ้านมาหรืออยู่นอกบ้านตลอดทั้งวัน สิ่งที่เราควรทำอีกอย่างหนึ่ง คือ การทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ถือติดตัวเราตลอดเวลาหรือมีการหยิบจับค่อนข้างบ่อย เช่น โทรศัพท์ (ดูวิธีโทรศัพท์เพิ่มเติมใน วิธีถนอมแบตเตอรี่ iphone) ธนบัตร หรือนาฬิกา เพราะในระหว่างที่เราเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ  เราอาจเผลอไปสัมผัสสิ่งของในพื้นที่สาธารณะโดยไม่รู้ตัว ซึ่งเมื่อเราสัมผัสสิ่งเหล่านั้นมาแล้ว เราก็อาจจะมาหยิบจับอุปกรณ์ที่อยู่ติดตัวกับเราต่อ ดังนั้น เมื่อกลับมาบ้านควรทำความสะอาดด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ หรืออาจจะใช้ผ้าเช็ดแอลกอฮอล์ในการทำความสะอาด ก็จะสามารถฆ่าเชื้อโรค สิ่งสกปรกที่ติดมาบนอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเราได้ และปลอดภัยจากโควิด-19แล้ว

วิธีป้องกันโควิด-19 - ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ

8. อยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย

หลังจากกลับมาจากข้างนอก แล้วนั้นเราก็ต้องสังเกตอาการของตัวเองด้วยว่าเรามีความผิดปกติด้านร่างกายหรือไม่ ซึ่งหากมีอาการ รู้สึกไม่สบาย มีอาการปวดหัว ตัวร้อน เจ็บคอ ควรอยู่ที่บ้านเพื่อสังเกตอาการของตัวเองไปเรื่อย ๆ ยิ่งโดยเฉพาะคนที่เคยไปในพื้นที่เสี่ยงยิ่งจำเป็นมาก อาจจะต้องกักตัวอยู่บ้าน 14 วัน แต่ถ้าในระหว่างกักตัวยังรู้สึกอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง ก็ควรที่จะไปตรวจโควิด-19 เพราะถ้าหากติดเชื้อจะได้รีบรักษาได้ทันเวลา ซึ่งในตอนนี้หลาย ๆ โรงพยาบาลก็รับตรวจโควิด-19กันมากขึ้น ดังนั้นอย่าลืมสังเกตอาการตัวเองอยู่เสมอ เพราะถ้าเราร่างกายอ่อนแอ แล้วยังออกไปนอกบ้านอาจจะเสี่ยงกับการได้รับเชื้อ

วิธีป้องกันโควิด-19 - อยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย

9. ทำความสะอาดสิ่งของต่าง ๆ ที่ผ่านการสัมผัส

เมื่อเรากลับมาบ้านแล้วนั้น เราก็เหมือนคนที่พกเชื้อโรคต่าง ๆ เข้ามาด้วย ดังนั้น เราควรที่จะทำความสะอาดสิ่งของและพื้นผิวต่าง ๆ ที่เราสัมผัส มีหลายจุดที่หลาย ๆ คนอาจจะลืมนึกถึงเมื่อทำความสะอาด เช่น ลูกบิดประตูทั้ง 2 ฝั่ง สวิตช์ไฟ ก๊อกน้ำ หรือรีโมทต่าง ๆ ที่เรามักจะสัมผัสอยู่เสมอ

ดังนั้น ควรทำสะอาดที่พักอาศัย โต๊ะทำงาน เพราะเป็นพื้นที่ที่เรามีการสัมผัสหรือใช้เวลากับสถานที่ตรงนั้นค่อนข้างบ่อย การทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์จะช่วยฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังทำให้บ้านของเราสะอาดและปราศจากเชื้อโควิด-19 อีกด้วย

วิธีป้องกันโควิด-19 - ทำความสะอาดสิ่งของต่าง ๆ ที่ผ่านการสัมผัส

โควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่กำลังระบาดอย่างรุนแรงในประเทศ และดูจะมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อมากขึ้น วิธีป้องกันโควิดเมื่อออกจากบ้าน เป็นสิ่งที่เราทุกคนควรให้ความสำคัญและปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยลดการติดเชื้อและลดการแพร่เชื้อ ซึ่งใครที่มีความจำเป็นในการออกจากบ้านนั้นเราควรจะสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง ควรเว้นระยะห่างทางสังคม ไม่สัมผัสสิ่งของข้างนอกบ้าน และอย่าลืมล้างมือบ่อย ๆ หรือพกเจลแอลกอฮอล์ด้วยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน เพื่อจะได้ล้างมือฆ่าเชื้อโรคได้ ซึ่ง 9 วิธีป้องกันโควิด-19 เมื่อต้องออกจากบ้านปี 2021 เป็นวิธีที่เราควรหมั่นทำเป็นประจำแล้วเราก็จะปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19ได้

สำหรับใครที่อยากจะมีสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันที่สู้กับโรคโควิด-19ได้นั้น การดูแลตัวเองด้วยการเลือกรับประทานอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และเหมาะตัวเรา อย่าง สุขภาพดีได้ง่าย ๆ แค่กินอาหารตามกรุ๊ปเลือด จะช่วยให้เรานั้นมีสุขภาพที่ดี ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่าง ๆ ให้กับเราได้

การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ก็ช่วยให้ร่างกายเราได้พักผ่อน และซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ที่สึกหรอ ช่วยให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากยิ่งขึ้น แต่สำหรับใครที่ต้องทำงานตลอดเวลาจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนเลยนั้น นอนดึกยังไงให้ไม่ทำลายสุขภาพ เป็นวิธีที่จะช่วยให้เราสามารถนอนดึกโดยที่ยังตื่นมาสดใส และไม่เสียสุขภาพ